Velkommen til NAFO avdeling Glåmdal og Nes

Norsk atferdsanalytisk forening (NAFO) er en interesseforening for læringspsykologi/atferdsvitenskap/målrettet miljøarbeid. Foreningen ble stiftet i 1973, og har i dag over 1000 medlemmer på landsbasis. Lokallaget i Glåmdal og Nes ble stiftet høsten 2002. Formålet til NAFO er å bidra til utbredelse og utdypning av kunnskap som er relevant for anvendt atferdsanalyse.

Blant medlemmene i NAFO finner man en rekke yrkesgrupper, men mest utbredt er vernepleiere og psykologer som arbeider med mennesker med utviklingshemming og/eller autisme. Foreningen gir ut medlemsbladet NTA 2 ganger i året, samt et internasjonalt tidsskrift - European Journal of Behavior Analysis - (EJOBA).

I menyen til venstre kan du navigere gjennom siden og bli mer kjent med foreningen og aktiviteter.

Fagseminar

15. mars inviterer vi til dagsseminar på Sander samfunnshus. Temaet er "Behandling av utfordrende atferd basert på forståelse av årsaker til atferden"

Mer informasjon finner du på facebook-arrangementet https://www.facebook.com/events/412251681219501/

Og i flyeren vår: https://glomdal.atferd.no/getFile.ashx?IdFile=2687

Atferdsavtaler: Hva det er og hvordan det utføres

Dagsseminar 27. oktober på Sander Samfunnshus.

Program og praktisk informasjon

 

 

Last ned lysbildene fra seminaret om hvordan vi kan hjelpe brukere som er på grensen mellom å bestemme selv og bli bestemt over i hverdagen her

Last ned lysbilder fra seminaret om behandling av angst her

Last ned lysark fra seminaret om utviklingshemning og kriminell atferd her: Kroken og Holden Lervold

Last ned lysbildene fra seminaret om behandling av atferdsforstyrrelser hos barn og unge her

Temakveld om atferdsavtaler. Last ned lysbildene fra temakvelden her

Last ned lysbildene fra seminaret om kapittel 9 i HOL her

 


 

Kurs om effektiv opplæring i skoleverket

Innenfor skoleverket stilles det stadig økende krav til effektive undervisningsmetoder, elevvurderinger og tilpasset opplæring. Presisjonsopplæring er en måte å gjøre opplæringen mer effektiv på.

Presisjonsopplæring er et system av strategier og taktikker som gjør det mulig å måle effekt av undervisning. Presisjonsopplæring er et system som fremmer flyt og automatisering i grunnleggende ferdigheter, og er spesielt godt egnet når man skal etablere grunnleggende ferdigheter innen lesing, skriving og matematikk. Systemet passer for hele klasser, grupper, enkeltelever eller i spesialundervisning

Kurset holdes på Skogtun, Skarnes i Sør-Odal kommune den 25. september kl. 15-18.

Les mer her

Børges blue Corner

Børges Blue Corner nr. 163

(Publisert 14.06.2024)