Norsk Atferdsanalytisk Forening, lokallag Glåmdal og Nes, inviterer til seminaret:

Hvordan kan vi sikre at psykiatriske diagnoser blir riktige og nyttige?

Det stilles både riktige og gale psykiatriske diagnoser, men det er liten tvil om at en del psykiatrisk diagnostikk er litt tilfeldig. En del feil går igjen, og en del kan gjøres for å øke presisjon og kvalitet. Riktige psykiatriske diagnoser kan ha positive sider: De kan være dokumentasjon for en persons vansker, og si noe om hva som er egnet behandling. De kan også ha negative sider: I verste fall blir de en "sovepute" som medfører at personen selv og andre, tar det for gitt at personen må oppføre seg slik, gjerne med enda dårligere fungering som resultat. Gale psykiatriske diagnoser kan være svært negativt. Seminaret går gjennom hvordan feildiagnostisering kan skje, og hvordan diagnostikk i større grad bør foregå, med eksempler. Gjennom hele seminaret gis det rikelig med eksempler på gal og riktig diagnostisering, og på at psykiatriske diagnoser har vært nyttige og direkte skadelige.

Kunnskap på dette feltet vil være nyttig for alle som jobber i helse- og omsorgssektoren, skoler og barnehage, spesialisthelsetjenesten, PPT, kommunal psykiatri og psykiatriske intitusjoner. Pårørende vil også kunne ha stort utbytte av seminaret.

Image of Børge Holden

Dagens foreleser er Børge Holden. Holden er sjefpsykolog i Habiliterings-tjenesten i Hedmark og psykolog i Stavanger kommune. Han er spesialist i klinisk psykologi, har doktorgrad, og har i over 20 år arbeidet med personer med utviklingshemning, utviklingsforstyrrelser og andre alvorlige problemer. Han forsker også noe, og har publisert flere artikler i internasjonale tidsskrifter. Holden har utgitt en rekke bøker.

 

Tid & sted:

11. februar 2015
kl. 09:30 til 15:30

Mileplen Vertshus, Kirkevegen, 2120 Sagstua, i Nord-Odal.

Innregistrering fra 09:00

Påmelding

Seminaravgift: Kr. 600,- (Studenter, kr. 400,-)
Kaffe/te og lunsj er inkludert i prisen.

Påmeldinger kan registreres på denne siden frem til 6. februar.

Dersom du ønsker å melde deg på via e-post (se adresse under); så må du huske å sende disse opplysningene:

  • Navn
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • E-postadresse
  • Påmeldingskategori (student/ikke-student)
  • Om du ikke skal betale seminaravgiften selv, så må du føre opp navn, adresse og eventuelt bestillernummer eller tilsvarende dersom dette må føres på fakturaen

Har du spørsmål, kan vi kontaktes på e-post: glomdal.nes@atferd.no, eller tlf. 957 47 805. Besøk gjerne også siden vår på facebook.

Utskriftsvennlig versjon av seminarinformasjonen kan lastes ned her