Om oss

NAFO-lokallag Glåmdal og Nes ble startet våren 2002. Formålet er å gjøre atferdanalytiske prinsipper og metoder som arbeidsredskap bedre kjent på de ulike arenaene hvor det arbeides med mennesker med ulike bistands- og opplæringsbehov.

Vi har som mål å arrangere 1-2 dagsseminarer, samt 2-4 temakvelder, i løpet av et år. Temaer på seminarer og temakvelder har stor spennvidde; fra rent teoretiske forelesninger til casepresentasjoner eller debatter.

I tillegg forsøker vi å arrangere 1-2 sosiale medlemstreff i året.

Lokallaget Glåmdal og Nes dekker i dag et stort område med sine medlemmer. Vi har ikke egne lokaler vi driver fra. Av disse grunner forsøker vi å legge seminarer til forskjellige steder hver gang for bedre å kunne nå ut til medlemmene. Om noen synes at vi har lagt det langt unna deres tilhørende sted, så tas forslag til lokaler/steder imot med takk.

Styret består til enhver tid av 8 representanter. Hver representant kan inneha vervet i en periode på inntil 4 år. Dette gjøres for å sikre nye sjeler med stort pågangsmot, innsatsvilje og nye ideer til temakvelder og seminarer. Vi ønsker å ha et aktivt og levende lokallag som står på for det de tror på, og da er det greit med "friskt blod" iblant.

Vi håper du finner dette interessant og støtter opp om vårt lokallag, og våre arrangementer.