Atferdsorientert miljøbehandling

Seminar om atferdsorientert
miljøbehandling av psykiske lidelser

31. januar kl. 09:30 - 15:00

Milepælen vertshus, Sagstua

Det finnes så mange psykiatriske diagnoser at de til sammen omfatter det meste av det som kan kalles problematisk atferd, enten atferden er problematisk for personen selv og/eller for omgivelsene. Når det gjelder behandling, er det nesten like stor bredde og variasjon. Noen har utbytte av tradisjonell samtalebehandling på et kontor, men ikke alle. Personer med relativt konkrete forstyrrelser kan trenge mer konkrete metoder, ved at personer i de mer eller mindre tilrettelagte omgivelsene deltar aktivt i behandlingen. Det kan særlig være miljøarbeidere, miljøterapeuter, lærere og foreldre. Seminaret drøfter hva psykiske lidelser egentlig er, og hvilke følger det får for nytten av diagnostikk, og for behandling. Det gjennomgås også fire grundige eksempler på miljøbehandling av ulike psykiske lidelser som vegring, fobi, angst og antisosial atferd.