Norsk Atferdsanalytisk Forening, lokallag Glåmdal og Nes, inviterer til seminaret:

Psykiatriske diagnoser: Nyttige eller skadelige?

Lysbildene fra seminaret kan lastes ned her

Psykiatriske diagnoser er enkelt sagt "merkelapper" for problematiske atferder og atferdsmønstre, og gir knapt noen forklaring på hvorfor personen oppfører seg slik. De kan ha positive sider: De kan tjene som dokumentasjon for at en person har vansker, og kan noen ganger si noe om hva som er egnet behandling. De kan også ha negative sider: I verste fall blir de en "sovepute" som medfører at personen selv, og andre, tar det for gitt at personen må oppføre seg slik, gjerne med enda dårligere fungering som resultat. Ikke sjelden stilles det feil diagnose, med fare for slike uheldige resultater. Seminaret går gjennom hvordan diagnostisering bør foregå og hvordan feildiagnostisering kan foregå, med eksempler. Det gis også rikelig med eksempler på at psykiatriske diagnoser har vært nyttige og på at de har vært direkte skadelige. Seminaret retter seg mot ansatte i barnehager, skoler, tjenester for mennesker med utviklingshemning, psykiatritjenester, spesialisthelsetjenester, pedagogisk-psykologisk tjeneste og andre interesserte.

Image of Børge Holden

Børge Holden er sjefpsykolog i Habiliterings-tjenesten i Hedmark og psykolog i Stavanger kommune. Han er spesialist i klinisk psykologi, har doktorgrad, og har i over 20 år arbeidet med personer med utviklingshemning, utviklingsforstyrrelser og andre alvorlige problemer. Han forsker også noe, og har publisert flere artikler i internasjonale tidsskrifter. Holden har utgitt en rekke bøker.

Tid & sted:

24. oktober 2014, på Mileplen Vertshus, Kirkevegen, 2120 Sagstua, i Nord-Odal.

Program:

09:00 - 09:30Registrering og kaffe/te
09:30 - 10:15Hva psykiatriske diagnoser er og ikke er
10:30 - 11:15Framgangsmåter for å stille riktige diagnoser, og fallgruver
11:30 - 12:15Gale diagnoser, og diagnoser som har gjort skade
12:15 - 13:00Lunsj
13:00 - 13:45"Opprydding" som har ført til riktigere diagnoser
14:00 - 14:45Riktige diagnoser som har bidratt til riktig behandling

 

Påmelding

Seminaravgift: Kr. 600,- (Studenter, kr. 400,-)
Kaffe/te og lunsj er inkludert i prisen.

Påmeldinger kan registreres på denne siden frem til 17. oktober.

Har du spørsmål, kan vi kontaktes på e-post: glomdal.nes@atferd.no, eller tlf. 957 47 805

Utskriftsvennlig versjon av seminarinformasjonen med programoppsett kan lastes ned her