Atferdsorientert miljøbehandling

Seminar om atferdsorientert miljøbehandling av psykiske lidelser

Programmet

Sjefspsykolog Børge Holden fra i Habiliteringstjenesten i Hedmark og Stavanger kommune innleder seminaret med presentasjonen:

«Hva er psykiske lidelser?
Følger for nytten av diagnostikk, og for behandling».

Holden vil også ha et innlegg om behandling av antisosial atferd hos en ung mann med flere diagnoser..

 

Last ned presentasjonen om diagnostikk og behandling her

Last ned presentasjonen om behandling av antisosial behandling her

Spesialvernepleier Kai-Ove Ottersen skal snakke om behandling av panikkangst. Han beskriver behandling av vegring og rituell atferd.

 

Last ned Ottersen sin presentasjon her

Pedagog Jan-Ivar Sållman sitt innlegg handler om behandling av angst og spesifikk fobi. Han forteller om eksponeringstrening av en 11 år gammel gutt.

 

Last ned Sållman sin presentasjon her

Spesialvernepleier og doktorgradsstipendiat Terje Fredheim forteller om spesifikk behandling atferdsproblemer, uten fokus på diagnose.

 

Last ned Fredheim sin presentasjon her