Velkommen til NAFO avdeling Glåmdal og Nes

Norsk atferdsanalytisk forening (NAFO) er en interesseforening for læringspsykologi/atferdsvitenskap/målrettet miljøarbeid. Foreningen ble stiftet i 1973, og har i dag over 1000 medlemmer på landsbasis. Lokallaget i Glåmdal og Nes ble stiftet høsten 2002. Formålet til NAFO er å bidra til utbredelse og utdypning av kunnskap som er relevant for anvendt atferdsanalyse.

Blant medlemmene i NAFO finner man en rekke yrkesgrupper, men mest utbredt er vernepleiere og psykologer som arbeider med mennesker med utviklingshemming og/eller autisme. Foreningen gir ut medlemsbladet NTA 2 ganger i året, samt et internasjonalt tidsskrift - European Journal of Behavior Analysis - (EJOBA).

I menyen til venstre kan du navigere gjennom siden og bli mer kjent med foreningen og aktiviteter.

 

Seminar den 28. oktober om kriminell og annen skadelig atferd hos personer med lett utviklingshemning: Bruk av kapittel 9, politi eller hva?

Last ned lysark fra seminaret her: Kroken og Holden Lervold

Temakveld med en kort versjon av samme tema arrangeres 23. november, kl. 18-21, Skarnes i Sør-odal kommune. Se våre facebook sider for mer informasjon

 

  • Last ned lysbildene fra seminaret om behandling av atferdsforstyrrelser hos barn og unge her
  • Temakveld om atferdsavtaler. Last ned lysbildene fra temakvelden her
  • Last ned lysbildene fra seminaret om kapittel 9 i HOL her

 


 

Kurs om effektiv opplæring i skoleverket

Innenfor skoleverket stilles det stadig økende krav til effektive undervisningsmetoder, elevvurderinger og tilpasset opplæring. Presisjonsopplæring er en måte å gjøre opplæringen mer effektiv på.

Presisjonsopplæring er et system av strategier og taktikker som gjør det mulig å måle effekt av undervisning. Presisjonsopplæring er et system som fremmer flyt og automatisering i grunnleggende ferdigheter, og er spesielt godt egnet når man skal etablere grunnleggende ferdigheter innen lesing, skriving og matematikk. Systemet passer for hele klasser, grupper, enkeltelever eller i spesialundervisning

Kurset holdes på Skogtun, Skarnes i Sør-Odal kommune den 25. september kl. 15-18.

Les mer her

Børges blue Corner

Børges Blue Corner nr. 81

(Publisert 19.01.2017)